Categories
new สุขภาพ

เคล็ดไม่ลับกินดี เพื่อสุขภาพดี

เคล็ดไม่ลับกินดี เพื่อสุขภาพดี 5 หมู่ ต้องกินให้ครบ เน้นหลักความหลากหลายของอาหาร เราไม่จำเป็นต้องอดแค่รู้จักความพอดี ไม่ว่าอ้วนไป หรือผอมไป หากกินให้หลากหลายรู้ว่าขาดอะไร ต้องลดอะไรเท่านั้น

Categories
สุขภาพ

เหตุผลดีๆของการตรวจสุขภาพ

เหตุผลดีๆของการตรวจสุขภาพ การดูแลและรักษาสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับทุกคน เนื่องจากร่างกายและอวัยวะต่างๆของเราทำงานอยู่ตลอดเวลา และเมื่ออายุมากขึ้นร่างกายย่อมมีการเสื่อมสภาพหรือบกพร่องไปแต่เราก็สามารถดูแลและตรวจสอบสภาพร่างกายของเราได้โดยการตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อค้นหาโรคต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในร่างกายเราตั้งแต่ ในระยะแรกๆ ซึ่งยังไม่มีอาการ อันได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้เราสามารถรักษาโรคต่างๆได้ทันท่วงที ไม่ก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงตามมา